۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند
به ميزباني شركت برق منطقه اي فارس : اولين همايش هم انديشي بودجه و معاونين برنامه ريزي شركت هاي برق منطقه اي سراسر كشور برگزارشد. 1396/06/19
به ميزباني شركت برق منطقه اي فارس : اولين همايش هم انديشي بودجه و معاونين برنامه ريزي شركت هاي برق منطقه اي سراسر كشور برگزارشد.
بمنظور ايجاد هماهنگي ، برنامه ريزي ، نحوه تخصيص بودجه و پيش بيني اعتبارات مورد نياز برق هاي منطقه اي سراسر كشور ، با حضور دكتر عباس زاده مدير كل دفتر بودجه و توسعه سرمايه گذاري شركت توانير به ميزباني شركت برق منطقه اي فارس برگزار شد
   

بمنظور ايجاد
هماهنگي ، برنامه ريزي ، نحوه تخصيص بودجه و پيش بيني اعتبارات مورد نياز برق هاي منطقه اي سراسر كشور ، با حضور دكتر عباس زاده مدير كل دفتر بودجه و توسعه سرمايه گذاري شركت توانير ، مهندس راعي مدير كل دفتربرنامه ريزي توسعه شبكه انتقال توانير ، مهندس جعفري معاون دفتر فني نظارت و انتقال شبكه شركت توانير ، سعادت مند نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور ، مهندس عبدالعزيزكريمي مدير عامل شركت برق منطقه اي فارس ، مهندس حمزه روغنيان معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق فارس و معاونين برنامه ريزي و مديران بودجه برق هاي منطقه اي سراسر كشور ، به ميزباني شركت برق منطقه اي فارس و در سالن كنفرانس اين شركت برگزار گرديد .

به گزارش دفترروابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس ، ابتداء مهندس عبدالعزيز كريمي مدير عامل شركت برق منطقه اي فارس ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان و تبريك اعياد فرخنده قربان و غدير، به دو چالش مهم در صنعت برق كشور اشاره كرد و گفت : هم اكنون مهمترين موضوع و دغدغه مديران ارشد صنعت برق ، عدم توازن بين هزينه و درآمد است لذا براي برون رفت از اين معضل مي بايست منابع و مصارف به صورت حقيقي در كنار يكديگر قرار گيرند . چرا كه منابع ما اصلا جوابگوي هزينه ها و نياز هاي واقعي ما نيست .

مهندس كريمي در ادامه عدم تناسب بين انتظارات وواقعيت ها را از ديگر مشكلات پيش رو در صنعت برق دانست و اظهار داشت : روز به روز به حجم انتظارات افزوده مي شود لكن وجود محدوديت ها دست ما رابراي خدمت رساني مطلوب تر مي بندد . گرچه عليرغم همه مشكلات و تنگناهاي مالي بحمد اله صنعت برق تاكنون سرفراز از اين كار بيرون آمده است.

مدير عامل برق فارس در پايان سخنان خود با بيان اين مطلب كه همه ما مي بايست محدوديت ها را بپذيريم و در رفع آنها كوشا باشيم ، براي متخصصين امر در بخش بودجه خواستار آرزوي توفيق و ارائه راه حل مناسب در راستاي تحقق اهداف صنعت برق كشور شد .

در ادامه اين همايش مهندس حمزه رو غنيان معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي فارس به معرفي شركت متبوع خود پرداخت و گفت : برق فارس، مسئوليت تامين، جابه جايي و فروش انرژي الكتريكي مطمئن مورد نياز مشتريان خود، شامل شركت مديريت شبكه برق ايران، متقاضيان و مشتركين بر روي شبكه انتقال و فوق توزيع را در سطح استان هاي فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابي به اين مهم ، تامين برق مطمئن ، ارتقا سطح رضايت مشتريان ، كمك به حفظ محيط زيست ، افزايش ايمني و بهداشت شغل را سر لوحه فعاليتهاي خود قرار داده است و در همين راستا يك برنامه استراتژيك را تعريف نموده است.

وي در ادامه افزود : برق فارس با برخورداري از 14 هزار و 800كيلو متر شبكه برق رساني عنكبوتي كه حدود 13درصد از كل شبكه هاي بر قرساني در كشور شامل مي شود دربين برق هاي منطقه اي سراسركشور مقام اول را دارا مي باشد . همچنين اين شركت با داشتن 268 پست انتقال توزيع و فوق توزيع در رده دوم كشور قرار دارد . اضافه مي كنم كه برق فارس با ايجاد ظرفيت منصوبه توليد برق به ميزان 8600 مگا وات ، دررده سوم توليد در كشور قرارگرفته است .

مهندس روغنيان در بخش ديگري از سخنان خود به بيانيه مأموريت و چشم انداز شركت برق منطقه اي فارس اشاره كرد و گفت : مأموريت شركت برق منطقه اي فارس مشاركت در رشد و ارتقاي سطح زندگي جامعه از طريق تأمين انرژي پاك مي باشد دراين خصوص نيز اقدامات اساسي درراستاي جذب سرمايه گذاران خصوصي و احداث مولد هاي مقياس كوچك همچنين توليد انرژي از طريق انرژي خورشيدي به انجام رسانده است و به جديت آنها را دنبال مي كند .

معاون برنامه ريزي وتحقيقات برق فارس در ادامه گزارش خود به تشريح دستاورد ها و افتخارات برق فارس ، چالش ها و مشكلات اشاره كرد.

مهندس روغنيان در پايان سخنان خود اولين جلسه هم انديشي بودجه و بحث هاي مرتبط با تخصيص منابع مالي در صنعت برق كشوررا بسيار مهم و راه گشا دانست و تصريح كرد : مبحث تنظيم بودجه ، ميزان درآمد حاصله و هزينه ها ي مربوطه ، به عنوان يك اولويت و باور جدي در ذهن مديران قرار ما دارد لذا رويكرد برنامه ريزان نيز بر همين اساس استوارشده است .

در اين مراسم خانم ويدا ئيلاني مدير دفتر بودجه شركت برق منطقه اي فارس ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان به معرفي و عملكرد دفتر بودجه برق فارس پرداخت .

در ادامه دكتر عباس زاده مدير كل دفتربودجه و توسعه سرمايه گذاري شركت توانيرطي سخناني به بيان كمبود منابع مالي ، روش هاي افزايش در آمد و نحوه تخصيص بودجه در صنعت برق كشور پرداخت و گفت : با ورود دولت يازدهم بخشي از مشكلات و كمبود هاي مالي صنعت برق ترميم شد اما هنوز تارسيدن به نقطه مطلوب راه بسياري پيش رو داريم . اسناد خزانه و خريد اوراق بصورت مسكن عمل مي كند اما را ه حل اساسي براي رفع مشكلات نيست . تنها راه خروج از اين مشكلات ، افزايش قيمت برق است .

دكتر عباس زاده به نشست مزبور كه براي اولين بار توسط شركت برق منطقه اي فارس پيشنهاد شده است اشاره كرد و خاطر نشان ساخت : صنعت برق كشور همزمان به دانش و تجربه گران مديران خود نياز دارد و اين مطلب مهم در اداره صنعت برق كشور بسيار حائز اهميت است اميدوارم در اين نشست كه به پيشنهاد ارزنده شركت برق منطقه اي فارس و براي اولين بار در كشور برگزار مي شود به نتايج مثبت و مهمي دست يابيم .

دكتر عباس زاده در ادامه با استفاده از آمار و ارقام به بيان عملكرد و تشريح بندهاي قوانين مرتبط با بودجه و ظرفيت هاي قانوني قابل استفاده در صنعت برق كشور پرداخت .

وي در ادامه با بررسي وضعيت نقدينگي صنعت برق به گزيده هايي از ضوابط اجرايي و قانون بودجه سال 1396 و برنامه ششم توسعه اشاره كرد ودر پايان بخشي از قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه ، وضعيت مبادله موافقتنامه هاي بهينه سازي و اعتبارات شهرك هاي صنعتي رابرشمرد .

گزارش ارسالي حاكي از اين است كه در ادامه همايش مزبور ، مهندس راعي مدير كل دفتربرنامه ريزي توسعه شبكه انتقال توانير در خصوص بررسي نقدينگي طرحهاي ويژه و نحوه پيش بيني اعتبارات مورد نياز طرح هاي انتقال شركت هاي برق منطقه اي در بودجه سال 1397، مهندس جعفري معاون دفتر فني نظارت و انتقال شبكه شركت توانير در خصوص بودجه انتقال و ديسپاچينگ وبودجه طرح هاي بهينه سازي انتقال و آقاي سعادت مند نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور درخصوص كليات بخشنامه بودجه سال 1397ونحوه تكميل اطلاعات مورد نياز سامانه ماده 23 قانون الحاق دو ، مطالب خود را ارائه نمودند .

گفتني است كه اولين همايش يك روزه هم انديشي بودجه در دو نشست صبح و عصر و پس از ايراد سخنراني هاي تخصصي ، مباحثه و پرسش و پاسخ در مورد مطالب مطروحه ، به كار خود پايان داد .

منبع:
نویسنده: عليرضا شعله
تعداد بازدید: 138
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
ارسال نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
سایر خدمات
آدرس و شماره تماس
شيراز - خيابان زند ، نبش خيابان فلسطين
كد پستي : 94715-71346
شماره تلفن : 9 - 32330031 - 071
شماره فاكس : 32359047 - 071
تلفن گويا : 32300732 - 071
پست الكترونيك : info@frec.co.ir
تمامي حقوق براي شركت برق منطقه‌اي فارس محفوظ است Copyright ©2017 – 2009 . استفاده از مطالب درج شده در سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
حریم خصوصی
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal